اهداف ما

هدف کلان ما در ساخت، برپایه تنوع بخشی و بهینه سازی در اصول طراحی و اجرا منطبق بر متد جهانی است
تعداد

کل پروژه

بیش از ۱۰۰

_ چرا مهندسین مشاور آسای _

بیش از یک دهه
سابقه
ارائه خدمات سطح اول در زمینه مهندسی مکانیک و الکتریک

بالاترین سطح کیفیت خدمات
ارائه شده

بیش از یک صد پروژه
انجام شده

شعار ما

براین باوریم که اصلی ترین منبع و اساس موفقیت شرکت، نیروی انسانی ارزنده و مدیریت پروژه با تجربه، انسجام همکاران و پاسخگویی درمقابل کارفرمایان می باشد. مقبولیت همگانی، اجرای عالی و کامل خدمات، ارائه کار پیشرفته و احترام و ارزش خاص به کارفرمایان ازاهداف راهبردی ما است.

آشنایی با شرکت
مهندسین مشاور آسای

سازمان ها برای رشد و بقای خود در دنیای پر رقابت به روش ها و الگوهای ارزیابی و بهبود عملکرد خود رو آورده اند. شرکت مهندسین مشاوره هم از این قاعده جدا نمی باشند.

زیرا که عملکرد آنها به عنوان بخشی از طراحی، تأثیر قابل توجهی در موفقیت پروژه خواهد داشت. این سازمان ها نه تنها برای بقای خود بلکه برای توسعه صنعت ساختشان نیازمند توجه به عملکرد خود خواهند داشت. بر اساس تحقیق های انجام شده در صنعت مهندسین مشاور و مخصوصا در ایران توجه کمتری به موضوع ارزیابی عملکرد و مدل های رو به رشد سازمانی شده است.

بیش از ۴۰۰

پروژه موفق

دیدن نمونه کار ها
پروژه های انجام شده

در تهران

مشاهده همه

مدل
بیزینسی ما